• wowslider_1
  • wowslider_2

HEG – nowa forma biofeedbacku!


Trening płatów czołowych mózgu, czyli HEG-biofeedback, przyda się zarówno uczniowi, który ma trudności ze skupianiem uwagi, jak i dorosłemu, który zawodowo podejmuje ważne decyzje pod presją czasu.

Na czym polega HEG-biofeedback?

Uczestnik treningu siada przed monitorem komputera, a terapeuta zakłada mu na głowę specjalną opaskę. Pozwala ona monitorować przepływ krwi w płatach czołowych mózgu i świadomie na niego wpływać – np. poprzez aktywność poznawczą, intensywną koncentrację. Procesy poznawcze pobudzają bowiem neurony w czołowych obszarach mózgu. Neurony te zużywają wtedy więcej energii, a więc potrzebują większych niż dotychczas ilości substancji odżywczych oraz tlenu. Aby taka „dostawa” dotarła do celu, musi wzrosnąć lokalny przepływ krwi. W efekcie płaty czołowe mózgu działają aktywniej, a na komputerze uruchamia się animacja. Kiedy poziom aktywnośći mózgu spada, animacja się zatrzymuje. Dzięki takiej informacji zwrotnej uczestnik treningu dowiaduje się, co powinien robić, by jego mózg pracował wydajniej i stopniowo uczy się osiągać taki efekt „na zawołanie”. Zwykle potrzeba w tym celu ok. 20 spotkań 1-2 razy w tygodniu.

Dlaczego warto trenować płaty czołowe?

Ponieważ obejmują one niemal 30 proc. powierzchni kory mózgowej i są odpowiedzialne za wiele ważnych funkcji mózgu, w tym:

  • koncentrację, myślenie i pamięć roboczą
  • planowanie i organizację złożonych czynności
  • podejmowanie świadomych decyzji (w tym przewidywanie ich konsekwencji i krytyczną ocenę sytuacji)
  • motywację i napęd do działania
  • właściwe rozpoznawanie intencji innych osób
  • samokontrolę, ograniczanie impulsywnych zachowań
  • łatwość dostosowywania się do innych
  • przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad
  • płynność mowy

Trening HEG-biofeedback może pomóc również w terapii zaburzeń koncentracji,
np. ADD oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym Zespołu Aspergera.


Treningi z dojazdem do domu.

500 270 520